Reklamace

Žádost o zahájení reklamačního řízení

Při výskytu závady u vašeho vozu můžete vyplněním formuláře níže zažádat o zahájení reklamačního řízení. Pracovník reklamačního oddělení vás bude následně kontaktovat.

Podmínky pro uplatnění reklamace:

Zvolte značku